Aanmelden introductiecursus senioren (18 jaar en ouder)

Geef hier eventueel de namen op van degenen waarmee gelest wil worden.

De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief het lidmaatschap van Tennis & Padel de Munnik
Lessen zijn mogelijk op:
Maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 22:00 uur
Vrijdagtussen 09:00 en 19:00 uur
Zaterdagtussen 09:00 en 12:00 uur
Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan Padel Academy Sterk doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw lesgeld en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Padel Academy Sterk.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant ID: NL 95 ZZZ 872628000000