Algemene voorwaarden

 • Padel Academy is een VOF en is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 87262800 en is gevestigd op de Vergiliusstraat 39 in Leiden.
 • Het volgen van padelles gebeurt op eigen risico. Padel Academy Sterk is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de padelles, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • Een lesuur duurt 50 minuten.
 • De lessen van een lessenreeks worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven.
 • Er wordt in principe geen padelles gegeven op officiële feestdagen. In overleg met de trainer kan er eventueel voor worden gekozen deze lessen wél door te laten gaan. Tijdens de basisschoolvakanties gaan de lessen in principe niet door, de trainer kan hiervan eventueel afwijken.
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de lessenreeks staat aangegeven en is verplicht het totale lesgeld te voldoen.
 • Als de lessenreeks door de leerling voortijdig moet worden afgebroken. vindt er geen restitutie plaats. Er mag in overleg met de trainer een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.
 • Als de trainer door ziekte of verhindering niet aanwezig kan zijn bij de padelles, zal hij/zij proberen te zorgen voor een vervangende trainer óf zal de padelles op snelst mogelijke moment worden ingehaald door de trainer of middels een clinic op het einde worden ingehaald. Deze data is nader te bepalen door de Academy.
 • Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een cursist. In overleg met de trainer én bij te vergelijken niveau mag er voor een vervanger worden gezorgd.
 • Padel Academy Sterk zal met het indelen van de trainingsgroepen zijn uiterste best doen aan de wensen van de cursisten te voldoen. Toch kan niet elke wens gegarandeerd worden i.v.m. beschikbaarheid, niveau, baanbezetting, inschrijvingen etc. Mocht de trainer het nodig achten zouden er eventueel tussentijdse wijzigingen in de trainingsgroepen kunnen worden doorgevoerd.
 • De indeling van de lessen staan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de lessenreeks vermeld op onze site, onder rubriek: lesindeling zomer/winter. De cursist wordt geacht zelf te kijken op onze site voor de indeling. Voor vragen over de indeling kan gemaild worden naar info@padelacademysterk.nl.
 • Betaling van de lessen geschiedt met automatische incasso.
 • Als tijdens een lessenreek door de overheid opgelegde gezondheidsmaatregelen van kracht worden, zal Padel Academy Sterk al het mogelijke doen om toegestane alternatieve lessen aan te bieden.